Du ska vara i utomordentligt fysiskt skick (Mellan stolparna, del 2)


Du ska vara i utomordentligt fysiskt skick.

Den feta och lata hunden

I vetenskapliga studier av handbollsspelare har man funnit att målvakter jämfört med spelare på andra positioner ofta i snitt är äldre, har högre kroppsfett och är långsammare. Eftersom alla målvakter nu betraktar detta som en stor skymf, så ska jag bidra med ett par artikelresumér. [1] [2] [3]

Detta betyder förstås inte att målvakter är i dåligt skick. Handbollsspelare brukar hålla en väldigt hög fysisk nivå överlag, så målvakterna råkar bara vara sämst i gruppen mätt med vissa kriterier. Varför tycker jag då att en målvakt vara i ett ”utomordentligt fysiskt skick?

Främst för att på träningar kunna ta lärdom av varje skott, utvecklas och omvandla det till räddningar i matcher.

Unik kombination av taktik och teknik

Då Du står i målet och spelaren kör på skott, gör Du två saker som är i ett dialektalt förhållande till varandra.

  1. Dels läser Du läget; Du försöker analysera spelarens aktuella position, riktning och hastighet, förmåga till att kasta mot specifikt område i målet. Samtidigt läser Du försvararens position, riktning och hastighet, vilka delar av angripande spelares kast- eller synfält han täcker. Ytterligare faktorerar Du in Din kännedom om spelaren, hans vanor, sätt att ta olika lägen, styrkor och svagheter. Det är speluppfattning, en rent kognitiv förmåga. För det behöver Du inte snabbhet, vighet eller uthållighet.
  2. Dels rör Du på Dig, söker en position där Du täcker eller avslöjar, tvingar spelaren att ta det avslut Du önskar, för att sedan göra räddningen. Den här biten handlar om koordination och reaktion. För det behöver Du en särskild typ av styrka och träning som jag kommer att gå in på i nästa inlägg (tes 3). Det står klart att det är fråga om en fysisk aktion och här behövs snabbhet och vighet, men sällan uthållighet.

De flesta experter är överens om att reaktionstiderna för räddning i fall där skott kommer närmare än sex, sju meter är nästintill omöjliga, om reaktionen antas ske efter att bollen lämnat handen. I de flesta fall påbörjar Du den explosiva rörelsen när bollen nått en punkt var spelaren inte längre kan styra den märkbart. Före det har Du följt bollen och flyttat Dig till en position där Du har en så kort rörelse som möjligt kvar för att göra räddningen.

När varje utespelare på träning kastar en gång, betyder det för Dig vanligtvis ett dussin räddningsinsatser. Samma gäller för matcher. I en match med 25 släppta mål presterar Du förhoppningsvis ett tjugotal räddningar, sammanlagt närmare 50 skott + bommarna, förstås. Under träning ska Du gärna nå samma mängder och under en säsong bör Du vara uppe vid flere tusen för att kunna bli en bra målvakt. Här spelar uthålligheten och den goda fysiken in.

Du är en psykofysisk helhet. Din plats i målet är en helt unik och utmanande kombination av speluppfattning, teknik, koordination och reaktionsförmåga.

Varför uthållighet?

Speluppfattning – För att vara mottaglig och upprätthålla en hög inlärningsförmåga bör Du vara skarp. För detta behöver Du uthållighet. Detta gäller i synnerhet för unga målvakter. När Du nått 10 000+ kast har Du fått ett undermedvetet (automatiserat) ”analysmönster”, som minskar på den mentala ansträningen.

Teknik – Hur Du rör Dig för att i sista hand parera är teknik. Du strävar till att drilla in långt automatiserade rörelsemönster, som aktiveras av en visuell retning i samspråk med inlärt mönster. Upprepningar för att nå en sådan nivå ligger på flere tusen. Det här kräver mycket uthållighet.

Koordination och reaktion – Öga-hand, öga-ben, ben-ben, ben-hand. Alla varianter återfinns i dina räddningar. Träningar går ofta ut på att vara max alert när skottet kommer. Du kan inte vara på helspänn hela tiden, utan måste kunna ”släcka/stänga av”. I matcherna går det bra när bollen är i anfallszon, men under träningar kan det vara svårare att justera. För att orka med tiotals övningar och själv kunna justera din skärpa så behöver Du uthållighet. Både mental och fysisk.

Szabolcs Zubai, Mirko Alilovic, London Olympics 2012

Hungary’s pivot, Szabolcs Zubai, left, attempts a shot against Croatia’s goalkeeper, Mirko Alilovic, during the men’s bronze medal handball match at the London Olympics. Photograph by: Odd Andersen/AFP/Getty Images. Source: Los Angeles Times Photography.

Som läsning för tränare i synnerhet rekommenderar jag en av mina idoler, Mats Olssons, artikel Individualisation of Goalkeeper Training i EHF Periodical 01/2003.

Jag välkomnar diskussion och debatt kring ämnet. Kom gärna med en kommentar i fältet nedan eller kör på Klibba.Com där målvakter nu är i fokus.


Tuoreimmat jutut